MEIST

Andmeteaduse ettevõte STACC teab, kuidas andmetest kasu saada. Meie andmeteadlased, -insenerid ja -analüütikud on enam kui 10 aasta jooksul aidanud STACCi klientidel tuvastada kümneid andmepõhiseid võimalusi oma äriprobleemide lahendamiseks. Järgime projektide läbiviimisel agiilse arenduse põhimõtteid ning väärtustame tihedat ja vahetut koostööd tellijaga. Nii valmivad spetsiaalselt kohandatud, tipptasemeni lihvitud ja toimivad lahendused konkreetsetele probleemidele.

STACC on ühtlasi andnud olulise panuse ka tehisintellekti valdkonna arendamisse Eestis, olles üheks eelistatumaks praktikabaasiks IT-õppekavade üliõpilastele ning tegeledes äriprojektide kõrval ka teadusarendusega.

STACC  (Software Technology and Applications Competence Center), asutati 2009. aastal kahe ülikooli ja Eesti juhtivate IT-ettevõtete poolt eesmärgiga viia läbi ettevõtlussuunitlusega kõrgetasemelisi teadusarendusprojekte andmeteaduse ja masinõppe valdkonnas.

STACCi asutajaliikmeteks on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool kui Eesti tippteaduskeskused ning Cybernetica AS, Regio AS (praegune Reach-U AS), Webmedia AS (praegune Nortal AS), Logica Eesti AS (praegune CGI Eesti AS) ja Quretec OÜ kui Eesti juhtivad IT-ettevõtted ning Eestis loodud tarkvara ja teadmistepõhise tehnoloogia kasutajad.

STACC on üks kuuest hetkel tegutsevast ja EAS-i poolt rahastatavast tehnoloogia arenduskeskusest, mille eesmärgiks on motiveerida ettevõtteid innovaatilisi tooteid looma ja tegema selleks koostööd teadusasutustega. Tehnoloogia arenduskeskuste loomise tulemusena suurendatakse ettevõtluse vajadustele orienteeritud teadus- ja arendustöötajate arvu ning tõstetakse nende mobiilsust ettevõtjate ja teadusasutuste vahel. Ühtlasi arendatakse Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks vajalikke tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid.

MEIE MISSIOONIKS ON MUUTA ANDMED VÄÄRTUSEKS.

Alljärgnevad väärtused kujundavad meie suhtumist ja väljenduvad meie töös:

LÄBIPAISTVUS

Me kommunikeerime ausalt ja avameelselt tööprotsessi, tulemusi, väljakutseid ja edasisi plaane nii sissepoole kui väljapoole.

USALDUSVÄÄRSUS

Me teeme seda, mida lubame, ja me lubame seda, mida suudame ellu viia.

LEIDLIKKUS

Me rakendame võrdväärselt nii olemasolevaid teadmisi kui omandame uusi, et jõuda parimate tulemuste ja väärtuspakkumiseni.

PAINDLIKKUS

Me keskendume pigem produktiivsusele ja tulemustele kui töötundidele.

AVATUS

Me oleme avatud muutustele, koostööle ja uutele ideedele.

TULEMUSTELE ORIENTEERITUS

Me loome lahenduse, mis töötab kõige paremini kliendi keskkonnas, selle asemel et valida lahendus, mis on teoorias innovaatilisem.

OMA ALA EKSPERDID

STACCi meeskond koosneb andmeteaduse ja masinõppe valdkonna ekspertidest, kellel on kogemus nii teadustöös kui äriprojektides osalemises. Räägime kaasa ja harime oma valdkonnas toimuva kohta – viimast nii ülikoolis seminare andes kui ka erinevatel konverentsidel esinedes.

KONTOR TARTU SÜDALINNAS

Meie kontor paikneb Tartu innovatsiooni südames – Tartu Ülikooli Delta keskuse ärimajas. Niiviisi oleme mugavalt ligipääsetavad külalistele ning asume vahetus läheduses nii Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudile kui ka teistele partneritele, kellega tihedat koostööd teeme.

INIMESED

STACC (Software Technology and Applications Competence Center) on kahe ülikooli ja Eesti juhtivate IT-ettevõtete poolt 2009. aastal asutatud eraõiguslik teadus- ja arenduskeskus, mis loodi eesmärgiga viia läbi ettevõtlussuunitlusega kõrgetasemelisi teadusarendusprojekte.

KONTOR TARTU SÜDALINNAS

STACC (Software Technology and Applications Competence Center) on kahe ülikooli ja Eesti juhtivate IT-ettevõtete poolt 2009. aastal asutatud eraõiguslik teadus- ja arenduskeskus, mis loodi eesmärgiga viia läbi ettevõtlussuunitlusega kõrgetasemelisi teadusarendusprojekte.

JAOTUS- JA TURUNDUSMATERJALID

Hindame oma partnereid kõrgelt ja oleme valmis neid ka esile tõstma,  jagades põnevatest projektidest saadud kogemusi ja rääkides edulugusid (pidades mõistagi kinni konfidentsiaalsuslepetest). Kes aga soovib meie koostööle omalt poolt tähelepanu juhtida, leiab selleks vajalikud logod ja muu tarviliku meie jaotus- ja turundusmaterjalide hulgast.

TUNNUSTUSED

STACC on EAS-i poolt akrediteeritud teenuseosutaja innovatsiooni- ja arendusosaku raames tehtavateks töödeks, mis tähendab, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt, saavad EAS-i toetusel tellida innovatsiooniteenuseid STACCilt.

STACC on alates 2017. aastast Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus, mis tähendab, et STACCi teadus-arendustöö tase andmeteaduse valdkonnas on võrreldes valdkonna rahvusvahelise tasemega kõrge ning ekspertkomisjoni sõnul mängib STACC olulist rolli nii teaduse kandjana ettevõtlusesse kui ka inkubaatorina.