SOOVITUSSÜSTEEM KASUTAJAKOGEMUSE PARANDAMISEKS

Veebis esitatava tekstilise materjali hulk on pidevalt kasvamas, kuid inimeste tähelepanuvõime pole muutunud. Seega on iga uudisteportaali kriitiliseks väljakutseks kasutajate juhtimine neid huvitava sisuni ning selle tegemine viisil, mis aitaks kaasa äriliste eesmärkide täitumisele.

STACCi soovitussüsteem on analüütikalahendus, mis aitab valida suurest artiklite hulgast need, mis võiksid lugejat antud ajahetkel kõige enam huvitada. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab:

  • info kogumist, salvestamist ja töötlemist lugejate veebikäitumise kohta;
  • kasutajate kavatsuse prognoosimist (mida lugeja tahab uudisteportaalis teha);
  • kasutaja profiiliga kokkusobivate artiklite prognoosimist (millised artiklid võiksid lugejale konkreetsel ajahetkel sobida);
  • erireeglite seadmist (milliseid artikleid ei tohi koos soovitada, millistele artiklitele kehtivad erireeglid jne);
  • A/B testimist (milline soovitusmudel teeb ärieesmärgi seisukohalt parimaid soovitusi);
  • soovitussüsteemi monitoorimist (kuidas lugejad soovitussüsteemile reageerivad ja kui täpne on süsteem);
  • soovitussüsteemi pidevat iseõppimist (kasutades masinõpet, õpib süsteem aja jooksul lugejat üha paremini tundma ning muudab oma tegevust täpsemaks).

Kui tegutsed veebiajakirjanduse valdkonnas ja tunned huvi tehisintelligentse soovitussüsteemi rakendamise vastu, telli meilt tasuta soovitussüsteemi demo, täites allpool olev vorm.

Soovin edaspidi kursis olla kaasaegse soovitussüsteemi edasiarendustega.