PERSONAALMEDITSIIN

PERSONAALMEDITSIIN

STACC arendab erinevaid andmeteadusel ja masinõppel põhinevaid lahendusi, mis panustavad ennetavasse, ennustavasse ja kaasavasse tervishoiusüsteemi. Võta meiega ühendust ja arutame erinevaid võimalusi personaalmeditsiini valdkonnas.

ANDMETE TEISENDAMINE OMOP VORMINGUSSE

Viies terviseandmestikud maailmas juba laialdaselt kasutusel olevale OMOP CDM andmemudelile, loob see eelduse erinevatest allikatest tulevate andmete süsteemseks analüüsiks ja võimaldab kasutada sellele mudelile loodud erinevaid tööriistu.

TERVISEANDMETE VISUALISEERIMINE

Terviseandmetest väärtusliku kättesaamine eeldab õigeid võtteid andmete koondamiseks ja tõlgendamiseks. Andmete visualiseerimine võimaldab toetuda suurele hulgale andmetele kompaktses ruumis. Kui muidu võib lõpututes andmetulpades orienteerumine võtta tunde, siis visualiseerimislahendustega käib andmete tõlgendamine kiirelt ja tõhusalt.

TEKSTIANALÜÜTIKA

Erinevad tekstianalüütika tööriistad võimaldavad tekste nii-öelda kvantifitseerida ehk muuta arvutuste jaoks sobivale kujule. Seeläbi saab tekstidokumente muuta kiiresti otsitavaks ja analüüsitavaks, samuti aitab tekstianalüütika tundlikke meditsiiniandmeid automaatselt anonümiseerida.

ANDMETE TEISENDAMINE OMOP VORMINGUSSE

Viies terviseandmestikud maailmas juba laialdaselt kasutusel olevale OMOP CDM andmemudelile, loob see eelduse erinevatest allikatest tulevate andmete süsteemseks analüüsiks ja võimaldab kasutada sellele mudelile loodud erinevaid tööriistu.

TERVISEANDMETE VISUALISEERIMINE

Terviseandmetest väärtusliku kättesaamine eeldab õigeid võtteid andmete koondamiseks ja tõlgendamiseks. Andmete visualiseerimine võimaldab toetuda suurele hulgale andmetele kompaktses ruumis. Kui muidu võib lõpututes andmetulpades orienteerumine võtta tunde, siis visualiseerimislahendustega käib andmete tõlgendamine kiirelt ja tõhusalt.

TEKSTIANALÜÜTIKA

Erinevad tekstianalüütika tööriistad võimaldavad tekste nii-öelda kvantifitseerida ehk muuta arvutuste jaoks sobivale kujule. Seeläbi saab tekstidokumente muuta kiiresti otsitavaks ja analüüsitavaks, samuti aitab tekstianalüütika tundlikke meditsiiniandmeid automaatselt anonümiseerida.