SOOVITUSSÜSTEEM VEEBIMÜÜGI SUURENDAMISEKS

Veebipoodide ja neis pakutavate toodete arv on kiirelt kasvamas, kuid inimeste tähelepanuvõime pole muutunud. Seetõttu on iga veebipoe kriitiliseks väljakutseks kasutajate juhtimine neid huvitavate toodeteni ning selle tegemine viisil, mis aitaks kaasa ettevõtte äriliste eesmärkide täitumisele.

STACCi soovitussüsteem on analüütikalahendus, mis aitab valida suure arvu toodete hulgast need, mis võiksid klienti antud ajahetkel kõige enam huvitada. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab:

  • info kogumist, salvestamist ja töötlemist kasutajate veebikäitumise kohta;
  • kasutajate kavatsuse prognoosimist (mida kasutaja tahab veebipoes teha);
  • kasutaja profiiliga kokkusobivate toodete prognoosimist (millised tooted võiksid kasutajale konkreetsel ajahetkel sobida);
  • erireeglite seadmist (milliseid tooteid ei tohi koos soovitada, millistele toodetele kehtivad erireeglid jne);
  • A/B testimist (milline soovitusmudel teeb ärieesmärgi seisukohalt parimaid soovitusi);
  • soovitussüsteemi monitoorimist (kuidas kasutajad soovitussüsteemile reageerivad ja kui täpne on süsteem);
  • soovitussüsteemi pidevat iseõppimist (kasutades masinõpet, õpib süsteem aja jooksul kasutajaid üha paremini tundma ning muudab oma tegevust täpsemaks).

Kui sul on veebipood ja tunned huvi tehisintelligentse soovitussüsteemi rakendamise vastu, telli meilt tasuta soovitussüsteemi konsultatsioon, täites allpool olev vorm. Pärast vormi täitmist võtab meie esindaja Sinuga peagi ühendust.

Soovin edaspidi kursis olla kaasaegse soovitussüsteemi edasiarendustega.