PERSONALI-
SEERITUD E-MAILI KAMPAANIA PÜSIKLIENTIDELE

Üha suuremat mõju omavad soovitussüsteemid e-maili turunduses, kus personaalsus on viidud võimalikult kõrgele tasemele. Masskirjad ja üksikute tunnuste alusel segmenteeritud e-kirjad ei täida tänastes konkurentsitingimustes enam oma turunduseesmärki. Sel juhul saavad sajad kui mitte tuhanded eri profiiliga inimesed samad või sarnased pakkumised. Klient pöörab aga tähelepanu ja sooritab ostu siis, kui ta saab pakkumise konkreetselt tema huvidest lähtuvatele toodetele või teenustele.

Soovitussüsteem õpib klientide ajaloolisest ostukäitumisest, loob selle põhjal kliendi profiili ja moodustab igale kliendile personaalse e-maili talle relevantsete pakkumistega. Lahendusega viiakse personaliseerimine indiviidi tasandile. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab:

 • info töötlemist kasutajate ostukäitumise kohta;
 • kasutaja profiiliga kokkusobivate toodete/teenuste prognoosimist (millised pakkumised võiksid kasutajale sobida);
 • erireeglite seadmist (milliseid tooteid ei tohi soovitada, millistele toodetele kehtivad erireeglid jne);
 • A/B testimist (milline soovitusmudel teeb ärieesmärgi seisukohalt parimaid soovitusi);
 • soovitussüsteemi monitoorimist (kuidas kasutajad soovitussüsteemile reageerivad ja kui täpne on süsteem);
 • soovitussüsteemi pidevat iseõppimist (kasutades masinõpet, õpib süsteem aja jooksul kasutajaid üha paremini tundma ning muudab oma tegevust täpsemaks).

PERSONALISEERITUD E-MAILI KAMPAANIA PÜSIKLIENTIDELE

Üha suuremat mõju omavad soovitussüsteemid e-maili turunduses, kus personaalsus on viidud võimalikult kõrgele tasemele. Masskirjad ja üksikute tunnuste alusel segmenteeritud e-kirjad ei täida tänastes konkurentsitingimustes enam oma turunduseesmärki. Sel juhul saavad sajad kui mitte tuhanded eri profiiliga inimesed samad või sarnased pakkumised. Klient pöörab aga tähelepanu ja sooritab ostu siis, kui ta saab pakkumise konkreetselt tema huvidest lähtuvatele toodetele või teenustele.

Soovitussüsteem õpib klientide ajaloolisest ostukäitumisest, loob selle põhjal kliendi profiili ja moodustab igale kliendile personaalse e-maili talle relevantsete pakkumistega. Lahendusega viiakse personaliseerimine indiviidi tasandile. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab:

 • info töötlemist kasutajate ostukäitumise kohta;
 • kasutaja profiiliga kokkusobivate toodete/teenuste prognoosimist (millised pakkumised võiksid kasutajale sobida);
 • erireeglite seadmist (milliseid tooteid ei tohi soovitada, millistele toodetele kehtivad erireeglid jne);
 • A/B testimist (milline soovitusmudel teeb ärieesmärgi seisukohalt parimaid soovitusi);
 • soovitussüsteemi monitoorimist (kuidas kasutajad soovitussüsteemile reageerivad ja kui täpne on süsteem);
 • soovitussüsteemi pidevat iseõppimist (kasutades masinõpet, õpib süsteem aja jooksul kasutajaid üha paremini tundma ning muudab oma tegevust täpsemaks).

Kui soovid tehisintelligentset soovitussüsteemi rakendada e-maili turunduses, telli meilt tasuta soovitussüsteemi konsultatsioon, täites allpool olev vorm.

Soovin edaspidi kursis olla kaasaegse soovitussüsteemi edasiarendustega.