TEKSTIANALÜÜTIKA

Tekstianalüütika abil on võimalik väga erinevaid protsesse efektiivistada, lastes näiteks arvutil eraldada tekstidest fakte, määratleda teksti meelsuse ning võtta teksti sisu põhjal automaatselt vastu otsuseid. Avalikus sektoris on relevantsemateks tekstianalüütika kasutusvõimalusteks tekstiandmete statistiline analüüsimine, isikuandmeid sisaldavate dokumentide tuvastamine ning andmete pseudonümiseerimine avaandmete avaldamiseks.

Tekstiandmete statistiline analüüs

Uudisteportaalide andmetest on suur osa teksti kujul. Erinevalt numbritest ei saa teksti liita, lahutada ega korrutada. Samas on suurte tekstimassiivide statistiline analüüs oluline, et leida trende, tuvastada kontekste, klassifitseerida dokumente jms.
STACC pakub koostöös oma spin-off ettevõtte TEXTAga lahendusi tekstiliste andmete analüüsimiseks, klassifitseerimiseks ja visualiseerimiseks graafikutel.

Isikuandmeid sisaldavate dokumentide tuvastamine

Uudisteportaalid töötavad igapäevaselt isikuandmetega, kuid need andmed esinevad väga erinevates formaatides (SQL andmebaasid, Word, Excel, PDF, jm). Uue andmekaitseseadusega seoses peab organisatsioonidel olema selge ülevaade, millised dokumendid sisaldavad isikuandmeid. STACC on aastate jooksul välja arendanud eesti keele spetsiifilise anonümiseerimislahenduse, mis tuvastab, kas tekstis on konkreetsetele isikutele viitavaid tunnuseid (nimi, isikukood, aadress, jm).

Andmete pseudonümiseerimine avaandmete avaldamiseks

Avalik sektor liigub jõudsalt avaandmete kasutuselevõtu suurendamise suunas. Avaandmete kasutuselevõtu eelduseks on aga andmete anonümiseerimine (konkreetsed isikud ei tohi olla tuvastatavad). STACC on aastate jooksul välja arendanud eesti keele spetsiifilise anonümiseerimislahenduse, mis tuvastab, kas tekstis on konkreetsetele isikutele viitavaid tunnuseid (nimi, isikukood, aadress jm) ja pseudonümiseerib leitud tunnused. Tööriista poolt töödeldud andmed on võimalik avaldada avaandmetena.

Kui soovid rakendada tekstianalüütikat oma äris tekkivate tekstiliste andmete töötlemiseks, telli meilt tasuta tekstianalüütika konsultatsioon, täites allpool olev vorm.