SOOVITUSSÜSTEEM KASUTAJAKOGEMUSE PARENDAMISEKS

E-teenuste arenemisel suureneb ka kasutajatele suunatud infovoog. Kasutajate info vastuvõtmise võime on aga piiratud ning seetõttu muutub kriitiliseks kasutaja profiiliga kokkusobiva info esitamine.

STACCi soovitussüsteem on analüütikalahendus, mis aitab valida suure arvu objektide hulgast need, mis võiksid kasutajat antud ajahetkel kõige enam huvitada. Tegemist on tehisintelligentse süsteemiga, mis võimaldab:

  • info kogumist, salvestamist ja töötlemist kasutajate veebikäitumise kohta;
  • kasutajate kavatsuse prognoosimist (mida kasutaja tahab veebikeskkonnas teha);
  • kasutaja profiiliga kokkusobivate objektide prognoosimist (millised teenused või objektid võiksid kasutajale konkreetsel ajahetkel sobida);
  • erireeglite seadmist (milliseid objekte ei tohi koos soovitada, millistele objektidele kehtivad erireeglid, jne);
  • A/B testimist (milline soovitusmudel teeb ärieesmärgi seisukohalt parimaid soovitusi);
  • soovitussüsteemi monitoorimist (kuidas kasutajad soovitussüsteemile reageerivad ja kui täpne on süsteem);
  • soovitussüsteemi pidevat iseõppimist (kasutades masinõpet, õpib süsteem aja jooksul kasutajaid üha paremini tundma ning muudab oma tegevust täpsemaks).

Kui tunned huvi tehisintelligentse soovitussüsteemi rakendamise vastu, telli meilt tasuta soovitussüsteemi konsultatsioon, täites allpool olev vorm.

Soovin edaspidi kursis olla kaasaegse soovitussüsteemi edasiarendustega.