TÖÖPROTSESSIDE ANALÜÜS JA OPTIMEERIMINE

Tööprotsess on omavahel seotud ülesannete kogum mingi kindla teenuse pakkumiseks või eesmärgi saavutamiseks. Avaliku sektori tööprotsesside käigus tekivad andmed, mille analüüsimisel saab muuta protsesse efektiivsemaks.

Protsessikaeve on valdkond, kus kasutatakse masinõpet ja teisi innovaatilisi andmeanalüüsi meetodeid, et a) tuvastada, b) jälgida ja c) parendada tööprotsesse, kasutades teadmiste saamiseks protsessilogisid. Protsessikaeve väljundiks on tavapäraselt:

  • protsessi visualisatsioon ja kitsaskohtade esiletoomine;
  • protsessi õnnestumise ja ebaõnnestumise põhjus-tagajärg seoste leidmine;
  • protsessi reaalajas jälgimine ja õnnestumistõenäosuse arvutamine;
  • soovituste tegemine (kas teostaja peaks tegema sammu A, B või C, et protsessi õnnetumise tõenäosus oleks suurim).

STACC koostöös Tartu Ülikooliga pakub protsessikaeve analüütika teenust, andmaks avaliku sektori otsustajatele vahendid töö efektiivistamiseks. Seejuures väärib esiletõstmist, et meie protsessikaeve suuna juht Marlon Dumas on üks valdkonna tunnustatumaid teadureid kogu maailmas.

Kui soovid protsessikaeve abil avaliku sektori tööprotsesse analüüsida ja optimeerida, telli meilt tasuta protsessikaeve konsultatsioon, täites allpool olev vorm.