AVALIK SEKTOR

AVALIK SEKTOR

STACC on oma andmeteaduse ja masinõppe kompetentsi edukalt avalikus sektoris andmemahtude töötlemiseks ja uute lahenduste loomiseks rakendanud. Võta meiega ühendust, kui soovid meie kogemusest kasu saada.

SOOVITUSSÜSTEEM KASUTAJAKOGEMUSE PARENDAMISEKS

Riigi poolt pakutavate e-teenuste kasutamise mugavust on võimalik soovitussüsteemi abil märgatavalt tõsta, soovitades konkreetsele kasutajale sobivaid teenuseid (nt lapse sünni registreerimisega seotud tegevusi) või n-ö tooteid (nt kasutaja profiiliga sobivaid tööpakkumisi või sotsiaalkindlustustoetusi).

MASINÕPPE RAKENDATAVUSE ANALÜÜS

Masinõpe võimaldab avalikus sektoris tekkivast andmemahust õppida, kuidas muuta tegevus efektiivsemaks ja kuidas pakkuda ühiskonnale veelgi kvaliteetsemaid teenuseid. Analüüsi tulemusel selgub, kui kvaliteetsed on kasutatavad andmed ning mil viisil täpselt masinõpet nende peal kasutada saab.

TÖÖPROTSESSIDE ANALÜÜS JA OPTIMEERIMINE

Protsessikaeve võimaldab koguda ja analüüsida avaliku sektori tööprotsesside käigus tekkivat suurt hulka andmeid, et saada ülevaade olemasolevatest protsessidest, tuvastada erinevad probleemid (näiteks “pudelikaelad”) ning leida viise üldise töövoo parendamiseks.

TEKSTIANALÜÜTIKA

Erinevad tekstianalüütika tööriistad võimaldavad tekste nii-öelda kvantifitseerida ehk muuta arvutuste jaoks sobivale kujule. Seeläbi saab tekstidokumente muuta kiiresti otsitavaks ja analüüsitavaks, samuti võimaldab tekstianalüütika andmeid pseudonümiseerida avaandmete avaldamiseks.

SOOVITUSSÜSTEEM KASUTAJAKOGEMUSE PARENDAMISEKS

Riigi poolt pakutavate e-teenuste kasutamise mugavust on võimalik soovitussüsteemi abil märgatavalt tõsta, soovitades konkreetsele kasutajale sobivaid teenuseid (nt lapse sünni registreerimisega seotud tegevusi) või n-ö tooteid (nt kasutaja profiiliga sobivaid tööpakkumisi või sotsiaalkindlustustoetusi).

MASINÕPPE RAKENDATAVUSE ANALÜÜS

Masinõpe võimaldab avalikus sektoris tekkivast andmemahust õppida, kuidas muuta tegevus efektiivsemaks ja kuidas pakkuda ühiskonnale veelgi kvaliteetsemaid teenuseid. Masinõppe rakendatavuse analüüsi tulemusel selgub, kui kvaliteetsed on kasutatavad andmed ning mil viisil täpselt masinõpet nende peal kasutada saab.

TÖÖPROTSESSIDE ANALÜÜS JA OPTIMEERIMINE

Protsessikaeve võimaldab koguda ja analüüsida avaliku sektori tööprotsesside käigus tekkivat suurt hulka andmeid, et saada ülevaade olemasolevatest protsessidest, tuvastada erinevad probleemid (näiteks “pudelikaelad”) ning leida viise üldise töövoo parendamiseks.

TEKSTIANALÜÜTIKA

Erinevad tekstianalüütika tööriistad võimaldavad tekste nii-öelda kvantifitseerida ehk muuta arvutuste jaoks sobivale kujule. Seeläbi saab tekstidokumente muuta kiiresti otsitavaks ja analüüsitavaks, samuti võimaldab tekstianalüütika andmeid pseudonümiseerida avaandmete avaldamiseks.