Protsessikaeve

Protsessikaeve on valdkond, kus kasutatakse masinõpet ja teisi innovaatilisi andmeanalüüsi meetodeid, et a) tuvastada, b) jälgida ja c) parendada äriprotsesse, kasutades teadmiste saamiseks protsessilogisid.

Protsess on omavahel seotud ülesannete kogum mingi kindla toote/teenuse loomiseks või eesmärgi saavutamiseks (näiteks, pitsa tellimise protsess, mis algab kõnele vastamisega ja lõpeb makse vastuvõtmisega, või leiva tootmise protsess, mis algab toorainete kaalumise ja segamisega ning lõpeb pakendamisega). Ettevõtte kui terviku tegevus on kõigi seal toimuvate äriprotsesside summa, seega on lihtne mõista, et kui äriprotsessides eksisteerivad kitsaskohad, on summa väiksem kui see olla võiks.

 

Äriprotsessi põhjus-tagajärg seoste leidmine

 

Luuakse masinõppemudel, mis õpib esmalt selgeks protsessi õnnustumise ja ebaõnnestumise põhjused ning tulemused esitatakse visuaalselt loetaval kujul. See annab juhile väärtused otsustamiseks, mida peaks äriprotsessi parendamiseks muutma. Joonisel esitatud näite puhul on ebaõnnestunud protsessi põhjuseks pitsa liigi, vastuvõtja ja tellimuse täitmise aja kombinatsioon.

Äriprotsessi ebaõnnestumise eest hoiatamine

 

Hoiatussüsteem annab protsessi teostuse käigus märku võimalikust ebaõnnestumisest ja toob esile ka võimaliku ebaõnnestumise põhjuse. Saadud info põhjal saab juht otsustada, milliseid samme astuda, et protsess siiski õnnestunult lõpetada. Joonisel toodud näite puhul hoiatab süsteem liiga pika tellimuse täitmise aja eest. Seda infot teades on võimalik antud tellimus prioritiseerida ja vältida kliendikaebust.

Soovitussüsteem äriprotsessi teostajale

 

Kui äriprotsessi erinevates etappides on teostajal valida mitme võimaliku alternatiivi vahel (teha samm A, samm B või samm C), sõltub protsessi lõpptulemus iga teostaja varasemast kogemusest ja mõnikord ka lihtsalt õnnest. Soovitussüsteem aitab optimeerida sellised protsessid. Esmalt treenitakse andmeajaloo põhjal masinõppemudel ning seejärel luuakse soovitusmootor, mis väljastab teostajatele optimaalse alternatiivi.

TEHTUD TÖÖD

Krediidihalduse spetsialistidele loodud soovitussüsteem. Süsteem õpib ajalooliste andmete pealt optimaalse käitumismustri ning annab soovituse, millise sammu peaks spetsialist järgnevalt tegema, et maksimeerida tähtaja ületanud arvete tagasimaksmist.

Bussi väljumisaja ennustaja. Masinõppesüsteem, mis ennustab busside väljumisaegu, võttes arvesse ajaloolisi hetkeinfot ja busside ajaloolisi sõidumustreid.

Lühikese elueaga toodete tuvastaja. Masinõppesüsteem, mis ennustab testitulemuste põhjal lühikese elueaga tooteid ja aitab seeläbi maksimeerida ettevõtte toodangu kvaliteedi.

Avaldatud: 5.04.2018

Kuidas teha algust masinõppega?

Võime masinõppest mõelda kui tulevikuteemast, ent üha kasvavate andmemahtude tõttu on see meie igapäevaga juba väga tihedalt seotud. Masinõppe rakendamisel…
Avaldatud: 5.04.2018

How to get started with machine learning?

We can think of machine learning as a future topic, but due to the increasing volumes of data, it is…
Avaldatud: 1.03.2018

Software Developer (PHP/Python) wanted!

STACC has created a recommendation system platform which enables to personalize web environments by recommending relevant items to visitors. As…