STACC (Software Technology and Applications Competence Center) on kahe ülikooli ja Eesti juhtivate IT-ettevõtete poolt 2009. aastal asutatud eraõiguslik teadus- ja arenduskeskus, mis loodi eesmärgiga viia läbi ettevõtlussuunitlusega kõrgetasemelisi teadusarendusprojekte.

STACCi asutajaliikmeteks on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool kui Eesti tippteaduskeskused ning Cybernetica AS, Regio AS (praegune Reach-U AS), Webmedia AS (praegune Nortal AS), Logica Eesti AS (praegune CGI Eesti AS) ja Quretec OÜ kui Eesti juhtivad IT-ettevõtted ning tarkvara ja teadmistepõhise tehnoloogia kasutajad.

Oleme eksperdid ettevõttespetsiifiliste soovitussüsteemide ja masinõppelahenduste loomises. Meie süsteemi on edukalt kasutatud
a) uute koostööpartnerite leidmiseks,
b) veebipoodide müügitulu suurendamiseks,
c) personaalsete soovituste tegemiseks tervishoiusektoris,
d) personaalsete kampaaniate loomiseks jaekaubanduses,
e) õigete otsuste soovitamiseks äriprotsessides.

STACC on üks kuuest hetkel tegutsevast ja EAS-i poolt rahastatavast tehnoloogia arenduskeskusest, mille eesmärgiks on motiveerida ettevõtteid innovaatilisi tooteid looma ja tegema selleks koostööd teadusasutustega. Tehnoloogia arenduskeskuste loomise tulemusena suurendatakse ettevõtluse vajadustele orienteeritud teadus- ja arendustöötajate arvu ning tõstetakse nende mobiilsust ettevõtjate ja teadusasutuste vahel. Ühtlasi arendatakse Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks vajalikke tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid.