Masinõpe

Masinõpe aitab luua programme ja „ennustajaid“ olukorras, kus eksperdid ei suuda ise vastavaid reegleid piisava täpsusega kirja panna. Sellisel juhul tuletatakse reeglid automaatselt andmete analüüsi kaudu.

Ettevõtetel oleks võimalik teha palju efektiivsemaid ja õigemaid otsuseid, kui nad suudaksid hallata ja analüüsida infot, mis peitub aina suurenevates andmemahtudes. Siin tulevad appi STACCi andmeteadlased, kes valivad välja kõige sobivamad algoritmid, mis aitavad tuvastada uusi seoseid ja teha tulevikuennustusi. Need mudelid on otsustajatele abistavaks töövahendiks kasulike otsuste vastuvõtmisel.

Selleks, et me suudaks masinõppe abil leida uusi seoseid ja teha ennustusi, treenime seda esmalt andmetega. Mida rohkem andmeid, seda efektiivsemaks muutub treenitav mudel ja seda enam saame ennustada tulevasi väärtusi.

joonis_masinoope

Tüüpilises projektis edastab partner meile andmed, näiteks nimekirja oma klientide tellimuste kohta. Seejärel loome meie probleemi kirjeldavad tunnuseid ja treenime mudelit loodud tunnustega. Järgneb iteratiivne protsess: täpsustame tunnuseid ja täiendame mudelit. Viimaks kasutame saadud mudelit uute juhtumite ennustamiseks. Näiteks saame antud mudeli põhjal ennustada ettevõtte uute klientide lojaalsust tulevikus.

STACCi eksperdid on masinõppega tegelenud rohkem kui 10 aastat.