STACC on juhtiv andmeteaduse keskus Eestis, kus arendatakse masinõppemudeleid ja andmeanalüütika lahendusi.

SOOVITUSSÜSTEEMID

Loome teie veebikeskkonnale soovitusmootori, mis aitab saavutada ärilisi eesmärke (müügitulu kasv, kasumi kasv), soovitades kasutaja profiiliga sobivaid tooteid/artikleid/objekte

PROTSESSIKAEVE

Loome tööriistad ennustamaks äriprotsessi tulemust, masinate rikkeid, uusi potentsiaalseid kliente ning andmaks soovitusi, milliseid samme ja mis mahus peaks järgnevalt astuma

TEKSTIANALÜÜTIKA

Loome tööriistad, mis eraldavad tekstidest faktid, määratlevad teksti meelsuse ja võtavad teksti sisu põhjal automaatselt vastu otsuseid

Avaldatud: 11.12.2017

X-tee v6 andmevahetuse anomaaliate tuvastamine, aruanded ja avaandmed

X-tee on infosüsteemide andmevahetuskiht, mis võimaldab nii avaliku kui erasektori organisatsioonidel turvalist internetipõhist andmevahetust. X-tee on Eesti avaliku sektori asutuste…
Avaldatud: 8.09.2017

STACC osales teadus- ja arendustegevuse aruteluseminaril

2017. aastal viidi läbi iga seitsme aasta tagant toimuv korralise evalveerimise voor, mille käigus hinnati rahvusvahelises võrdluses 20 Eesti teadus-ja…
Avaldatud: 25.08.2017

STACC on nüüdsest positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus

Sel nädalal sai Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Repsi allkirjaga ametlikult kinnitatud positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste nimekiri, mille…