8
09/17

STACC osales teadus- ja arendustegevuse aruteluseminaril

2017. aastal viidi läbi iga seitsme aasta tagant toimuv korralise evalveerimise voor, mille käigus hinnati rahvusvahelises võrdluses 20 Eesti teadus-ja arendusasutuse teadustegevuse taset kuues erinevas valdkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti-ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid).

Ekspertide hinnangutest jäi kõlama, et Eesti teadusasutuste infrastruktuur on üldiselt kõrgel tasemel ja rahvusvahelist koostööd tehakse palju. Ühiskondliku mõju aspektidest toodi positiivsete näidetena välja koostööd ettevõtlussektoriga, avaliku sektori asutuste ja riigijuhtide nõustamist ning teadust populariseerivaid tegevusi. Olulisemate kitsaskohtadena tõid eksperdid esile stabiilse baasrahastuse väikese osakaalu asutuste teadustulude hulgas, TA-rahastuse sõltuvuse tõukefondidest, samuti ka doktoriõpingute venimise ning erivajadustega inimestele ligipääsu tagamise teadusinfrastruktuurile.

7. septembril kogunesid korralise evalveerimisega seotud isikud Tallinna Ülikoolis teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aruteluseminaril, kus tutvustati evalveerimise tulemusi ja arutati, kuidas evalveerimise käigus saadud informatsiooni kõige tõhusamalt Eesti teaduse hüvanguks kasutada.

Seminari käigus andis Eesti Teadusagentuuri analüütik Doris Pavlov esmalt lühiülevaate evalveerimise protsessist, hindamiskomisjoni esimees prof, dr Christian Enss Heidelbergi Ülikoolist tegi ettekande teemal "Kuhu asetub Eesti teadus võrdluses rahvusvahelise olukorraga?" ning toodi välja peamised tähelepanekud evalveeritud valdkondades. Järgnes paneeldiskussioon ja üldine arutelu teemal "Kuhu ja kuidas liigub edasi Eesti teaduse evalveerimine?" Paneeli kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand, Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas ning STACCi tegevjuht Kristjan Eljand.

Kogu seminarist on võimalik näha veebiülekannet teadusportaal Novaator kaudu siit.

STACCi tegevjuht andis Tallinna TV-le ka väikese intervjuu, milles kommenteeris rakendusliku teaduse positiivselt evalveerimise olulisust.

25
08/17

STACC on nüüdsest positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus

Sel nädalal sai Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Rep...

Loe edasi ❯❯
6
06/17

Otsime oma meeskonda müügijuhti!

Oled just õige kandidaat, kui oled initsiatiivikas, süsteemne, tule...

Loe edasi ❯❯
14
02/17

Marlon Dumas pälvis riikliku teaduspreemia tehnikateaduste alal

Valitsus kinnitas 9. veebruaril riigi teaduspreemiate tänavused la...

Loe edasi ❯❯
1
12/16

Eesti eriarstiabi kulud on nüüd detailselt ja interaktiivselt vaadeldavad

PRESSITEADE 30.11.2016 Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ Ee...

Loe edasi ❯❯
11
10/16

Parima artikli auhind

STACCi teadussuuna juht Marlon Dumas ja teadur Irene Teinemaa võit...

Loe edasi ❯❯
13
09/16

Tartlased töötasid diabeetikute jälgimiseks välja unikaalse kliinilise otsusetoe lahenduse

Tartus asuv Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (TAK) on välja tö...

Loe edasi ❯❯
5
07/16

Mobile Tartu 2016

STACCi projektijuht, teadur Elis Kõivumägi osales 29.06-01.07.201...

Loe edasi ❯❯
22
09/14

STACC kaasas EASi abil arendusjuhi

EAS toetab Tarkvara TAK arendustöötaja kaasamist (projekti number...

Loe edasi ❯❯